پوششهای محافظتی

از جمله نقاط ضعف سازه های بتنی، نفوذ پذیری است که مستقیما بر دوام و پایداری آنها اثر دارد. از این روی در بسیاری موارد برای نگهداری بهتر سازه یا به دلایل تزیینی از پوشش های محافظتی استفاده می شود که بر طرف کننده هر دو نیاز فوق می باشند.

محصولات UNIQRETE در این دسته  شامل موارد رو به رو می باشد :

مشاوره روش اجرا و پیشنهاد تجهیزات و مجری آماده سازی سطوح، روش اختلاط محصول و ابزار ویژه اجرای پوشش حفاظتی ، بر عملکرد لایه نهایی تاثیر بسیار دارد. تیم پشتیبانی UNIQRETE افزون بر مشاوره گزینش پوشش محافظتی مناسب ، آمادگی دارد در زمینه تهیه روش اجرا و پیشنهاد تجهیزات اجرایی و مجری مجرب مشاوره دهد.

TOP