گروتها و چسبهای کاشت آرماتور

گروتها اغلب برای پر کردن فضاها، بخصوص فضاهایی که از طریق آنها انتقال بار صورت می گیرد استفاده و در دو گروه سیمانی و اپوکسی دسته بندی می شوند. از جمله ویژگی های مورد انتظار گروت ، مقاومت فشاری، روانی، عدم جمع شدگی و رشد دمای پایین در زمان گیرش می باشد . محصولات UNIQRETE در این دسته عبارتند از :

چسب مخصوص کاشت آرماتور مشاوره برنامه ریزی ، طرح قالب بندی و روش اختلاط گروت تیم پشتیبانی UNIQRETE با داشتن تجارب کارگاهی گوناگون در انواع گروت ریزی ، افزون بر مشاوره گزینش گروت بهینه سازگار با مشخصات پروژه ، آماده ارائه مشاوره فنی برنامه ریزی ، طرح قالب بندی و روش اختلاط گروت می باشد تا نتیجه بهینه در اجرای محصول گزینش شده حاصل گردد.

TOP