مواد آب بندی

سازه های بتنی بسته به شرایط قرارگیری در محیط و بهره برداری ، خواسته های متنوعی برای مقاومت در برابر نم و رطوبت دارا می باشند . UNIQRETE برای پاسخگویی به این خواسته ها ، محصولات رو به رو را عرضه می نماید .

 

TOP