کف سازیهای صنعتی

کف سازی صحیح صنعتی نه تنها فراهم کننده شرایط ایده آل بهره برداری بلکه ضامن طول عمر بیشتر بتن کف می باشد. مقاومت در برابر سایش یا لغزش ، برخورد اجسام، سرد شدن و گرم شدن آنی و متوالی ، مقابله با جذب غبارو مقاومت در برابر اسیدها یا بازها ویژگی هایی است که UNIQRETE در محصولات رو به رو فراهم نموده است.

مشاوره روش اجرا و انتخاب مجری گزینش یک محصول کف سازی با درک کامل از شرایط اجرای سازه ، نگهداری پیش از بهره برداری و دوران بهره برداری فراهم می شود. اجرای محصول با توجه به نیاز به آماده سازی بستر و حفظ محصول اجرا شده در دوران عمل آوری در نتیجه نهایی کار بسیار کارساز است. تیم پشتیبانی UNIQRETE با تجربه کف سازی های گوناگون آماده ارائه مشاوره گزینش محصول بهینه ، پیشنهاد ابزار مناسب و تیم مجری مجرب می باشد.

TOP