چسب بتن

چسب بتن بعنوان محصولاتی مکمل دارای کاربردهای گوناگونی همچون چسباندن ملاتهای ترمیمی، اتصال بتن جدید به قدیم، نصب و بند کشی کاشی و سرامیک می باشند .

محصولات UNIQRETE دراین دسته عبارتند از :

TOP