مواد بهسازی سطوح بتنی

پس از تولید و اجرای بتن با کیفیت ، استفاده از روغن های رها کننده قالب ، مواد تاخیر دهنده گیرش سطح بتن برای ایجاد سطح تمام شده شن نما ، بخصوص در محل درزهای اجرایی و مواد عمل آوری سطوح بتن برای صرفه جویی در مصرف آب و حذف ترک های ناشی از جمع شدگی بتن در رسیدن به کیفیت و خواسته های الزامات استاندارد و مشخصات فنی پروژه تاثیر چشم گیری دارد. UNIQRETE برای انجام این مهم این محصولات را ارائه می کند.

 

TOP